Polityka prywatności

Informacje ogólne:

Katarzyna Bień prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Willa Antałówka Katarzyna Bień z siedzibą w Zakopanem przy ul. Antałówka 45, posiadająca numer NIP 6562198772, numer REGON 362791544, zapewnia bezpieczeństwo danych, szczególnie osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową www.tradictum.pl. Zamieszczone poniżej informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Katarzyna Bień prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Willa Antałówka Katarzyna Bień z siedzibą w Zakopanem przy ul. Antałówka 45, posiadająca numer NIP 6562198772, numer REGON 362791544, jest administratorem danych osobowych użytkowników witryny internetowej Tradictum.

Dane osobowe, które są zbierane przez firmę:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli użytkownik chce skorzystać z usług firmy Tradictum, jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, konieczne będzie podanie innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Wymagane jest podanie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę:

 1. adres e-mail
 2. imię
 3. nazwisko

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy użytkownik dostarcza również:

 1. informacje pochodzące z korespondencji – użytkownik udostępnia niektóre dane osobowe, jeżeli będzie się kontaktować z firmą Tradictum za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej lub kontaktując się za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu lub innych środków poza sieciowych
 2. informacje i opinie podawane w komentarzach do artykułów na blogu

Informacje, które zbierane są automatycznie:

Niektóre informacje gromadzone są automatycznie w wyniku tego, że użytkownik odwiedza witrynę internetową. Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Tradictum
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej Tradictum
 3. konkretne działania podejmowane na stronie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które użytkownik wprowadza w witrynie
 5. czas, częstotliwość i długość wizyt w witrynie
 6. rodzaj wyszukiwarki i systemu operacyjnego
 7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskano dostęp do witryny (laptop, telefon) i identyfikator urządzenia (ID)
 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i zbliżonych technologii

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. udostępniania i realizacji usług firmy Tradictum
 2. zarządzania i usprawniania działalności witryny internetowej, ulepszanie oferty
 3. kontakt z użytkownikami (odpowiedzi zapytania, komentarze, itd.)
 4. rozwiązywania sporów, rozpatrywanie skarg, roszczeń lub reklamacji
 5. realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (przepisy prawa podatkowego itd.)

Udostępnianie danych użytkowników:

Dane osobowe użytkowników będą udostępniane:

 1. osobom, które współpracują z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych
 2. dostawcom usług kurierskich i pocztowych
 3. dostawcom usług płatności elektronicznych
 4. dostawcom zapewniającym firmie infrastrukturę informatyczną i sieciową
 5. dostawcom technologii wykorzystywanych przez stronę internetową
 6. dostawcom usług księgowych
 7. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych
 8. jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że dane osobowe muszą być udostępnione lub dla celów wymiaru sprawiedliwości
 9. jeżeli dane osobowe będą musiały być udostępnione w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw firmy Tradictum

Użytkownik posiada prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. sprostowania lub poprawienia swoich danych
 3. usunięcia swoich danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 5. przeniesienia swoich danych osobowych
 6. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Czas przechowywania danych osobowych użytkowników:

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy zawartej z użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 3. statystycznych i archiwizacyjnych

Dane osobowe przechowywane są maksymalnie przez okres 5 lat od daty zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody użytkownika będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Ciasteczka – Cookies:

Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej Tradictum używane są „pliki cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Ciasteczka używane są w celu:

 1. zapewnienia dostępu do usług, jakich użytkownik poszukuje na stronie Tradictum
 2. udoskonalenia działania witryny internetowej i oferowanych na niej usług
 3. zapewnienia bezpieczeństwa na stronie internetowej
 4. lepszego przedstawienia usług w celach marketingowych

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności strony internetowej.

Przekazywanie danych osobowych użytkowników do państw trzecich:

Tradictum przekazuje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Z polityką prywtności firmy Google można się zapoznać pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Witryna wykorzystuje również narzędzie Google Analytics zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciuo prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane osobowe, które pozwalałaby na identyfikację użytkownika, a jedynie:

 1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której użytkownik korzysta
 2. podstrony, jakie użytkownik przegląda na stronie internetowej Tradictum
 3. czas spędzony na stronie oraz na jej podstronach
 4. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
 5. źródło, z którego użytkownik przechodzi do naszej strony

Na stronie internetowej Tradictum używana jest wtyczka narzędzia społecznościowego Facebook, w związku z czym przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę. Informacje jakie pobiera wtyczka to identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne dotyczące przeglądarki internetowej. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony, a także do swoich własnych celów. Szczegółów w tym zakresie należy szukać w regulaminie i polityce prywatności serwisu społecznościowego Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation.